Portal 40

Ostatnio w krajach Europy Zachodniej - w aranżacji wnętrz - bardzo modne staje się zestawianie kontrastujących ze sobą dwóch kolorów - dominującego białego i tworzącego w nim dekorację - czarnego.

Nawiązujący do renesansu portal kominkowy wykonany został z białego, krystalicznego marmuru, inkrustowanego*) mozaiką czarnych kostek, pierścieni i płytek. Pracochłonnie wklejone elementy tworzą prosty wzór, co dodaje sylwetce kominka pewnej smukłości. Powtarzający się motyw dekoracji nadproża przypomina rysunek mozaiki zdobiącej łaźnię z czasów cesarstwa rzymskiego.

Portal jest zmodyfikowaną repliką otwartego kominka antycznego, o wymiarach dostosowanych do kominków o zamkniętym palenisku

Szczegółowy opis części portalu:

  1. Gruba, prostokątna płyta cokołu, leżąca bezpośrednio na posadzce.
  2. Pionowe podpory, w postaci dwóch wąskich, smukłych pilastrów, ustawionych na sześciennych podestach. Bazy pilastrów mają formę esowatych podwójnych schodków. Trzony pilastrów posiadają dekoracyjne lica, składające się z kontrastujących ze sobą białych ramek, czarnego wnętrza, będącego tłem dla znowu białych, rzeźbionych mauresek *) Dekoracyjność ich ornamentu, tworzą nałożone na siebie kielichy kwiatów, zakończone u góry żłobkami, rysującymi złożone, olbrzymie wachlarze.
  3. Pozioma część portalu – belkowanie (nadproże) stanowią:
    • dolna część w postaci czterokrotnie fazowanej - stopniowo rozszerzającej się ku górze - płyty architrawu oraz dwóch identycznych, wysuniętych nad pilastrami plint.
    • środkowa część – jako dekorowany fryz z dwoma impostami po bokach. Elementami powtarzającego się reliefu fryzu są płaskorzeźby 6-ciu okrągłych rozet, zdobionych wokół - na wzór tarczy zegara - 12-ma ciemnymi krążkami. Rozety przedziela 7-miokrotnie powtórzony wzór podwójnych pasków z ciemnego marmuru, wtopionych w białe tło i tworzących z nim tryglify.*) Dominującym elementem całej dekoracji są kwadratowe, wysunięte do przodu imposty. Tworzą je dokładnie wykonane płaskorzeźby głów dumnych lwów, umieszczonych wewnątrz owalnych medalionów. Rysunek medalionów podkreślają inkrustowane, czarne pierścienie, otoczone tym razem 17-ma czarnymi krążkami. Środkową część belkowania, przykrywa od góry wyraźne, trójpłytowe zwieńczenie. Profil środkowej płyty - wypełniony mozaiką ułożonych na przemian białych i czarnych kostek z marmuru - stanowi przejście do części górnej,
    • górna część w postaci wyprofilowanej prostej płyty gzymsu. Rozchodzącego się ku górze 4-ma stopniami gzyms osiąga wysokość 126,6 cm, tworząc półkę o rozmiarach 145 cm x 27,5 cm / poziomy wymiar portalu /.
  4. Obramienie wkładu grzewczego stanowi biegnąca wokół krawędzi biała rama z wpuszczoną w nią, najbardziej kontrastującą w całym portalu - cienką, czarną listwą. Prosty portal obramienia wsparty jest na wąskich podestach. Z tyłu umieszczany jest próg stylobatu oraz ukośne płyty maskujące. Maskownice te, po odpowiednim docięciu i ułożeniu, pozwalają zmniejszać otwór paleniska.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu