Portal 39

Charakterystyczny dla epoki rokoko – francuski portal, swoim kształtem oraz wyraźnie wyrzeźbionym motywem stworzy w salonie namiastkę atmosfery z czasów Ludwik XV *)…

Portal posiada bogatą dekorację. Szczególną uwagę skupiają na sobie, pieczołowicie odtworzone w kamieniu kwiaty róż, stanowiące ozdobę wypukłych, pustych kartuszy – centralnego i dwóch bocznych - mieszczących się na głowicach konsol.

Do wykonania portalu posłużył beżowy marmur egipski „Egyptian beige” - z delikatnymi przerostami, przypominającymi skamieniałe muszle.

Inna wersja portalu wykonana została w siwo – białym, krystalicznym marmurze „Blanco”.

Opis poszczególnych części portalu:

 1. Masywny cokół o wymiarach 150 cm x 30 cm / poziome wymiary portalu /, ułożony na wyraźnie cofniętej, niskiej podstopnicy.
 2. Podparcie - Ukośnie ustawione, dwie pionowe podpory w formie bogato rzeźbionych, wybrzuszonych konsol . Stojące na sześciennych spocznikach trzony mają kształt esownic, zwieńczonych kartuszami. Na wygiętych powierzchniach konsol wyrzeźbiono roślinną dekorację z dominującym po środku kwiatem róży. Boki podpór zdobią delikatne wzory ślimacznic. Głowice konsol zdobią gładkie lica owalnych kartuszy otoczone wieńcami liści, zakończonych charakterystycznym dla rokoko motywem pozwijanych muszli.
 3. Nadproże - falujące, bogato zdobione, nadproże archiwolty*), pokrytej reliefem z róż o nazwie rocaille. Dokładnie odtworzone kwiaty róży stanowią wyraźny element dekoracji centralnego, pustego guza kartusza.
  - w epoce Ludwika XV - tak usytuowany guz zdobiony był herbem lub inicjałem właściciela domu.
 4. Gzyms - najwyższa - sięgająca 130cm - / wysokość całego portalu /, pozioma, czterokrotnie fazowana płyta. Płaski gzyms - obrysowany u góry falującą fazą - wysuwa się ponad nadproże, tworząc powyginaną półkę.
 5. Obramienie w formie :
  pionowych wałków, opartych na spocznikach, przechodzących u góry w łuki z ornamentem roślinnym archiwolty,
  szerokiego progu, służącego do podparcia wkład grzewczego oraz niskiej - dolnej płyty maskującej, ukośnie dopasowanych do rozmiaru wkładu grzewczego - trzech płyt tzw. maskownic.

 

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu