Portal 36

Prosty, statyczny portal nawiązujący do czasów neoklasycyzmu. Jasna kolorystyka całości wraz z dysonansem pionowych, kanelurowanych ciemnymi żłobkami pilastrów i tryglifów nawiązują do angielskiego stylu Adam. Spokojna, klasyczna forma dodaje dostojności wnętrzu mieszkania. Model wykonany z siwego marmuru z kontrastem ciemnozielonego tła podkreśla wymowę istotnego usytuowania kominka.

  1. Cienka, prostokątna płyta cokołu, leżąca bezpośrednio na posadzce.
  2. Pionowe podpory, w postaci dwóch wąskich, smukłych pilastrów, wtopionych w płyty lizen. Pilastry oparte na porządku doryckim oraz lizeny ustawione zostały na sześciennych podestach. Wystające z poduszek abakusów, płytkie trzony pilastrów posiadają lica żłobkowane pionowymi, ciemnymi kanelurami *) Niskie głowice pilastrów tworzą podwójne płytki cienkich echinusów i grubszych abakusów. Wewnętrzna część lizen oraz nadsłupie*) zostały wykonane z ciemnozielonego marmuru, tworząc kontrast obramienia otworu kominka.
  3. Pozioma część portalu - belkowanie stanowią:
    • dolna część w postaci podwójnej, fazowanej płyty architrawu, leżącego na nadsłupiu oraz dwóch identycznych wysuniętych nad pilastrami plint.
    • środkowa część – fryz z impostami po bokach. Elementami dekoracyjnym dla nich są płaskorzeźby owalnych medalionów w formie wypukłych rozetek, umieszczonych na metopie oraz na impostach. Oddzielają je żłobkowane na ciemnozielono tryglify.*)
    • górna część w postaci bogato wyprofilowanego, rozchodzącego się ku górze gzymsu. Zbudowany z pięciu stopni, łamany gzyms osiąga w nadstawie wysokość 125 cm i tworzy półkę o rozmiarach 150 cm x 30 cm / poziomy wymiar portalu /.
  4. Obramienie wkładu grzewczego stanowi biegnąca wokół krawędzi rama siwej listwy z wypukłym wałkiem, za którymi, w przypadku wkładu umieszczany jest stopień stylobatu oraz ustawiane są ukośne płyty maskujące.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu