Portal 32

Dystyngowany portal, odpowiedni do salonu z obszernym miejscem na kominek. Jego szlachetność podkreślają masywne figury Kariatyd . Swą bogatą ornamentyką model nawiązuje do cech okresu późnego dyrektoriatu *)… Portal wykonany został z białego lub siwego marmuru o delikatnych, szarych przerostach.

  1. Szeroki, prosty cokół o rozmiarach 165 cm x 35 cm ustawiony na niskiej podstopnicy.
  2. Monumentalne podpory w formie ustawionych na podestach i skierowanych na wprost dwóch postaci kobiecych o bliźniaczo odwróconych sylwetkach – Kariatyd*) / zwanych potocznie Korami / , podtrzymujących na głowach profilowaną belkę gzymsu. Ubrane w różnej długości ukośne tuniki, Kariatydy układem swych wygiętych ciał odbiegają od modułu klasycznego, przypominając postaci figur barokowych.
  3. Pozbawiony nadsłupia i zawieszony pomiędzy głowami Kariatyd , bogato zdobiony fryz. Środkową część fryzu zajmuje obszerna metopa pokryta płaskorzeźbą o tematyce mitycznej przedstawiającą scenę z Heliosem na rydwanie, ciągnionym przez cztery konie*) . Po bokach metopy fryz zdobią ornamenty ze stylizowanymi na motywach roślinnych wićmi powyginanych arabesek.
  4. Belka gzymsu, stanowiąca rozszerzającą się ku górze, załamaną płytę, ozdobioną w pasie środkowym wyraźnym ornamentem z łezek. Sięgająca na wysokość 130 cm, najwyższa płyta portalu - nadstawa, powierzchnią 170 cm x 35cm / poziomy wymiar portalu /, obrysem wykracza poza cokół.
  5. Obramienie maskownicy w postaci : ustawionej na spocznikach, kanelowanej żłobkami prostokątnej ramy, z zewnętrznym ornamentem tych samych co na gzymsie łezek, a także ze wsuniętego pod duży wkład grzewczy wąskiego progu - stylobatu oraz z przystawianej do wkładu od góry niewielkiej płyty nadproża.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu