Portal 31

Smukły portal wykonany w stylu angielskiego odrodzenia , zwanego też stylem Elżbiety I, a więc nawiązujący formą do kominków charakterystycznych dla czasów Tudorów *)… Kolumnada portalu posiada cechy naśladujące porządek toskański. Został wykonany z jasnobeżowego, lub szarego, polerowanego marmuru.

  1. Gruba podstawa cokołu, leżąca bezpośrednio na posadzce.
  2. Pionowe podpory dzielą się na: wspierające bezpośrednio belkowanie gzymsu, dwie lekkie, smukłe kolumny, oraz na boczne płyty lizen, podtrzymujące jednolicie z nimi połączony, szeroki fryz. Kolumny naśladujące porządek toskański, / rzymska odmiana doryckiego /są ustawione na grubych, sześciennych podestach i leżących na nich wąskich płytach plint. Okrągłe bazy kolumn w formie podwójnych, wypukłych pierścieni, przechodzą w wysokie trzony. Trzony kolumn nietypowo dzielą się na trzy odcinki ; żłobkowane dolne, gładkie środkowe i oddzielone wypukłym wałkiem również gładkie górne. / Tak powstały górny odcinek przypominać może niewykończoną ornamentem głowicę/. Same wąskie głowice / kapitele / składają się z podwójnych pierścieni analusów *), przykrytych płytkami kwadratowych plint. Kolumnada portalu przysunięta jest do bocznych płyt lizen.
  3. Pozioma część portalu - belkowanie stanowią:
    • niższa część w postaci szerokiego jak lizeny, złączonego z nimi fryzu. Elementem dekoracyjnym fryzu jest ornament arabeski w postaci wijących się pnączy roślinnych, wychodzących z umieszczonego pośrodku kielicha stylizowanego kwiatka.
    • wyższa część w postaci wyprofilowanego gzymsu, którego dolna płyta wykończona jest esownikiem *) zaś górna / 145 cm x 30 cm - poziomy wymiar portalu /, prosto zakończona płyta wieńczy portal na wysokości 125 cm.
  4. Obramienie wkładu grzewczego stanowi biegnąca wokół krawędzi rama szerokiej, zewnętrznej listwy i wewnętrznego wałka, za którym schowany jest stopień stylobatu, a także ustawione ukośnie płyty maskujące.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu