Portal 24

Wysoki, majestatyczny portal pałacowy, wykonany w stylu neoklasycyzmu *), przeznaczony na zajęcie centralnego miejsca w salonie. Kształt modelu został oparty na klasycznym porządku z korynckimi kolumnami. Portal wykonano z polerowanego, siwo – beżowego marmuru o wyraźnym, mocno akcentującym, szarym żyłkowaniu.

Portal stanowi zmodyfikowaną replikę antycznego kominka z otwartym paleniskiem

  1. Dużych rozmiarów podstawa cokołu, - 179 cm x 35 cm / poziomy wymiar portalu /, leżąca na niskiej, łamanej podstopnicy.
  2. Pionowe podpory wspierające belkowanie i flankujące otwór światła paleniska stanowią dwie lekkie, smukłe kolumny, wykonane w porządku korynckim, ustawione na grubych, prostokątnych płytach plint. Okrągłe bazy kolumn w formie wypukłych pierścieni stykają się z okrągłymi dolnymi analusami i przechodzą w gładkie, cienkie trzony kolumn, przyklejonych do tylnich ścian lizen. Trzony kolumn kończą się górnymi analusami i przechodzą w bogato zdobione głowice. Wykonane w porządku korynckim głowice / kapitele / posiadają formy cylindrycznych koszy z liśćmi akantu*) i ułożonych na nich czterech wolut/ ślimacznic/, które podpierają abakusy nadproża.
  3. Pozioma część portalu - belkowanie stanowią:
    • dolna część - składająca się z trójpłytowego schodkowo ułożonego architrawu /epistylu / wraz z podobnymi nad kolumnami, wysuniętymi do przodu górnymi plintami.
    • środkowa - wykonana w postaci gładkiego fryzu, oraz leżących po bokach, nad kolumnami okrągłych impostów. Wysunięte do przodu, koła impostów dyskretnie podkreślają wysmukłość osi kolumn.
    • górna część - będąca bogato profilowanym, łamanym gzymsem, w formie wysuniętego stopniowo przed lico szeregu leżących na sobie płyt, z których najwyższa nadstawa, wieńcząca portal na wysokości 141,5 cm. / wysokość portalu / podcięta jest ukośnie kapinosem.
  4. Obramienie maskownicy stanowi biegnący wokół krawędzi motyw podwójnego wałka za którym umieszczony jest schód stylobatu, podpierającego duży wkład grzewczy, a także ruchome płyty maskujące dylatację między obudową portalu, a wkładem kominka.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu