Portal 23

Wyjątkowo dekoracyjny, nawiązujący wspaniałością stylu do epoki cesarstwa francuskiego, wielki portal z Kaneforami - / Kariatydami niosącymi na głowach kosze z kwiatami i owocami / Wykonany w całości z białego marmuru, stwarza wrażenie dostojnej, monolitycznej rzeźby, której okazałe wymiary / szerokość 190 cm x 35 cm , wysokość 133 cm / , pozwalają zastosować większy wkład grzewczy. Forma modelu sugeruje również reprezentacyjny wystrój obszernego salonu.

 1. Szeroki, prosty cokół ustawiony na cofniętej, niskiej podstopnicy /na zdjęciu niewidocznej /.
 2. Pionowe, dominujące w układzie portalu podpory w formie stojących bokiem, podobnych, /jak w lustrzanym odbiciu/ dwóch postaci kobiecych - Kanefor*) / Kariatyd /, podtrzymujących na swych głowach boczne fragmenty ornamentu belki gzymsowej, przypominające kwadratowe, zdobne kosze. Figury Kanefor zostały ustawione na wysokich, fazowanych bryłach podestów /spoczników /.
 3. Szeroki, bogato zdobiony, poziomy fryz , pokryty wypukłym reliefem nawiązującym do tematyki ogrodowej zdobnego kosza z podwieszonymi po bokach festonami /girlandami/ stylizowanych kwiatów, liści i owoców winogron.
 4. Najwyższa, pozioma część portalu - gzyms, którego dolna belka stanowi opisaną w 2 pkt. część ozdobioną ciągłym ornamentem koralików z ząbkami. Wysunięte fragmenty tej części, w formie impostów ustawionych na głowach Kariatyd sugerują kosze na kwiaty lub owoce. Leżąca na nich górna, dwupłytowa nadstawa gzymsu wyraźnie wysuwa się ponad lico portalu, tworząc dla niego szeroki, łamany okap.
 5. Obramienie maskownicy, składające się z:
  • prostokątnego obramienia w formie wypukłego wałka i kimationu pokrytego motywem ciągłego ornamentu esownic;
  • wyraźnego, wysokiego stylobatu – progu z wysuniętym kapinosem;
  • nie ujętych na modelowym zdjęciu, ruchomych płyt maskujących dylatację między obudową portalu, a wybranym, dużym wkładem grzewczym kominka

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu