Portal 21

Wysoki, ozdobny portal w stylu angielskiego neoklasycyzmu *) , swym harmonijnym kształtem nawiązujący do klasycznych budowli starożytnego Rzymu. Posiada wąskie kolumny, wykonane w porządku kompozytowym - rzymskim połączeniu porządku jońskiego i korynckiego oraz fryz wykonany w porządku doryckim…

  1. Podstawa cokołu o wymiarach 179 cm x 35 cm , leżąca na niskiej podstopnicy.
  2. Pionowe podpory wspierające belkowanie stanowią lekko wtopione w proste lizeny dwie smukłe kolumny, wykonane w porządku kompozytowym / rzymskie połączenie porządków jońskiego i korynckiego /, ustawione na prostokątnych płytach plint. Wysokie bazy kolumn posiadają po dwa wypukłe pierścienie, z których mniejsze, górne przechodzą w gładkie trzony zakończone analusami i wyżej wysokimi głowicami / kapitelami /. Głowice posiadają żłobki uproszczonej formy akantu*), przykryte podwójnymi wałkami echinusów i nałożonymi na nie ozdobnymi guzami spinającymi umieszczone po bokach dekorowane woluty. Głowice przykryte są kwadratowymi płytkami abakusów.
  3. Pozioma część portalu - belkowanie stanowią:
    • dolna część - składająca się z trójpłytowego architrawu /epistylu / wraz z podobnymi, wyraźnie wysuniętymi nad kolumnami plintami, gdzie środkowa płyta udekorowana jest drobnymi perełkami, złożonymi z szeregu kulek przedzielonych bagietkami.
    • środkowa część - w postaci fryzu, z wyraźnie wysuniętymi prostokątnymi impostami na przedłużeniu kolumn. Elementami dekoracyjnymi fryzu są umieszczone po bokach tryglify*) z pionowymi rowkami kanelur /żłobkami/ oraz w centralnej części obszerna płyta metopy, ozdobiona groteskową płaskorzeźbą w formie antycznej wazy udekorowanej girlandami kokard. Imposty posiadają dekoracje w formie owalnych rozet.
    • górna część - będąca wielokrotnie profilowanym, łamanym gzymsem, w formie stopniowo wysuniętych płyt. Najwyższa - 145,5 cm / pionowy wymiar / wieńcząca portal płyta – nadstawa podcięta jest ukośnym kapinosem.
  4. Obramienie maskownicy stanowi biegnący wokół krawędzi motyw kimationu w postaci powtarzającego się wolego oka oraz masywny stylobat – próg podpierający wkład, a także ukośnie ustawione płyty maskujące dylatację między obudową portalu, a wkładem grzewczym kominka…

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu