Portal 13

Kontrastujący barwą kamienia francuski portal z epoki rokoko – rzeźbiony w charakterystyczne dekoracje w kształcie muszli, wodorostów, kogucich grzebieni – w typowym stylu Ludwika XV *)… Portal wykonany został w charakterystycznym dla tej epoki kolorze białego lub różowego marmuru, jak również w praktycznym dla kominków kolorze ciemnozielonego marmuru, z delikatnymi, beżowymi przerostami.

  1. Jednolity, masywny cokół o wymiarach 150 cm x 30 cm / poziomy rozmiar portalu/ ,ze schowaną pod nim niską podstopnicą.
  2. Pionowe, dominujące w układzie portalu podpory , w postaci ustawionych ukośnie, rzeźbionych, czworokątnych herm, zwieńczone są stylizowanymi głowami Prometeuszowego orła *).
  3. Stojące na spocznikach trzony herm mają kształt wygiętych konsol. Ich lica, w dolnej części kanelowane są kilkoma pionowymi żłobkami, w górnej części posiadają zdobienie w kształcie szerokiego, odwróconego liścia rośliny wodnej.
  4. Zdobione płaskorzeźbą nadproże – w postaci wygiętego łuku archiwolty*), pokrytego typową dla rokoko dekoracją rocaille złożoną z liści wodorostów, fal morskich i z centralnie umieszczonej, ozdobnej muszli małża.
  5. Najwyższa, pozioma część portalu – 115 cm / wysokość portalu /, jednopłytowa, podwójnie lub potrójnie fazowana nadstawa gzymsu, wyraźnie wysuwająca się ponad lico portalu i tworząca szeroki jak cokół, zakończony kapinosem okap.
  6. Obramienie maskownicy w formie wyraźnych, grubych wałków oraz nie ujętych na zdjęciu, ruchomych płyt maskujących dylatację między obudową portalu, a wkładem grzewczym kominka.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu