Portal 11

Dostojnie prezentujący się, pałacowy portal w stylu angielskiego neoklasycyzmu, nazywanego też stylem Braci Adam*), godny szczególnego miejsca w przestronnym, jasnym salonie…

Forma modelu została oparta na klasycznym porządku rzymsko- jońskim / kompozytowym / Portal wykonano z białego marmuru – większość obramienia oraz z miodowego onyksu, / lub różowego marmuru / – fryz z impostami i trzony kolumn.

 1. Podstawa cokołu stanowi formę płyty 160 cm x 30 cm / poziomy wymiar portalu /, leżącej bezpośrednio, bez podstopnicy na podłodze.
 2. Pionowe podpory stanowią dwie lekkie, smukłe kolumny, wykonane w porządku kompozytowym, /rzymska odmiana porządku jońskiego/, ustawione na białych wysokich plintach *) w kształcie sześcianów. Wolnostojące, jońskie kolumny wyraźnie dzielę się na 3 części: ( baza, trzon i głowica). Białe, niskie, esowato profilowane bazy /podstawy/ kolumn płynnie przechodzą w onyksowe trzony wypukłymi pierścieniami. Gładkie trzony / słupy/ kolumn, miodowego koloru wyraźnie kontrastują z jasnym tłem, stojących za nimi prostych ścian lizen, wspierających tylną część nadproża. W górnej części trzony kolumn zakończone są niewyraźnymi pierścieniami analusów, by przejść w białe, stosunkowo niskie głowice. Dekoracyjności głowic / kapiteli / przydają narożne woluty / ślimacznice/, połączone skromnymi, perełkowymi ornamentami echinusów *) , i przykryte kwadratowymi płytkami abakusów *).
 3. Pozioma część portalu - belkowanie stanowią:
  • dolna część - składająca się z trójpasmowego, niskiego architrawu /epistylu/ wraz z podobnymi, wysuniętymi nad kolumnami prostokątnymi, górnymi plintami . Cofnięty, wewnętrzny pas architrawu oraz plinty obramowane są przez dwie, wystające poza lico, wąskie, kanciaste płyty.
  • wykonana w kontrastującym kolorze onyksu - środkowa część nadproża w postaci szerokiego fryzu, z wysuniętymi prostokątnymi graniastosłupami impostów *) na przedłużeniu kolumn.
  Elementem dekoracyjnym gładkiego fryzu jest umieszczona w centralnej części, wykonana z białego marmuru płyta metopy, przedstawiająca groteskową płaskorzeźbę o tematyce mitycznej z motywem reliefu głowy Itysa,*) zwieńczonej festonem podwieszonych girland z liści, kwiatów i owoców spiętych kokardami.
  • górna część - będąca profilowanym, łamanym, białym gzymsem, w postaci wysuniętych uskokami przed lico fryzu szeregu leżących na sobie płyt. Druga od dołu płyta dekorowana jest motywem wolich oczek. Najwyższa, 130 cm od podłogi / pionowy wymiar portalu /, wieńcząca płyta nadstawy *), w swym wysięgu zakończona jest wklęsło-wypukłymi krawędziami tzw. simami / esownikami / .
 4. Obramienie maskownicy stanowią biegnące wokół krawędzi proste listwy kimationu z motywem wolich oczek, takich samych jak na gzymsie, oraz nie ujęte na modelowym zdjęciu, ruchome płyty maskujące dylatację między obudową portalu, a wybranym wkładem grzewczym kominka, a także próg stylobatu podpierającego od dołu wkład.

Formularz kontaktowy

Wszystkie formy kontaktu